[:tr]Enerji[:en]ENERGY[:]

[:tr]ENERJİ
İşletmenin sıcak su ve buhar ihtiyacını karşılayan iki adet buhar kazanı mevcuttur.

Yedek fuel-oil kazanları ve Hidrofor dairesi.

_53c9072601dc5
_53c9071da5c47
_53c9071314ae7
[:en]Two steam boilers for steam and hot water.Spare fuel oil boilers and Hydrophore room.

_53c9072601dc5
_53c9071da5c47
_53c9071314ae7
[:]